VĚRA, Pelantová a Čečák PETR. New Aspects of Maintenance Management and the Material of Spare Parts. MM publishing, 2018-09-25T12:18:50Z. ISSN 1803-1269. Dostupné z: doi:10.17973/MMSJ.2018_03_2017109

Uložit do Citace PRO

Citační styl: