GROF, Jaroslav. Příprava cyklodextriny modifikovaných zlatých nanočástic pro senzorové aplikace [online]. 2018-10-15T11:54:20Z [cit. 2022-08-10]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/32213. Bakalářská práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: