ŠÍPEK, Milan a Stanislav ZIPPE. Veselé objekty (kolekce virtuálních 3D modelů). Technická Univerzita v Liberci, 2008. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/347

Uložit do Citace PRO

Citační styl: