SELINGEROVÁ, Lucie a Martina VIKOVÁ. Jednoduchý textilní detektor bojových chemických látek. Technická Univerzita v Liberci, 2007. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/3475

Uložit do Citace PRO

Citační styl: