KVASKOVÁ, Miroslava a Eliška KADLECOVÁ. Jacket - dámské sako v šatníku současné ženy. Technická Univerzita v Liberci, 2008. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/3700

Uložit do Citace PRO

Citační styl: