KRÁLOVÁ, Martina a Renáta NEMČOKOVÁ. Racionalizace a automatizace konstrukční přípravy výroby pomocí CAD systému. Technická Univerzita v Liberci, 2008. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/3771

Uložit do Citace PRO

Citační styl: