STUCHLÍK, František. Environmentální aspekty při zavádění nových technologií ve strojírenství [online]. 2003 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/38761. Habilitační práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: