ZHŘÍVALOVÁ, Alžběta a Emilie FRYDECKÁ. Na cestě - skupina oděvů pro nezávislé cestování. Technická Univerzita v Liberci, 2009. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/4067

Uložit do Citace PRO

Citační styl: