BARTOŇ, Lukáš. Generace Y [online]. [cit. 2022-05-20]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/41036. Diplomové práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: