MOJŽÍŠOVÁ, Soňa. K problematice fungování kapitálového trhu v České republice [online]. 2001 [cit. 2022-05-20]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/42827. Diplomové práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: