LHOTOVÁ, Eliška. Zahraniční aktivity vybraného podniku v Libereckém kraji v odvětví sklářském [online]. [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/46599. Diplomové práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: