SCHOVÁNEK, Petr. 3D modelování v GIS [online]. 2010 [cit. 2023-01-30]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/48963. Bakalářské práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: