TAJOVSKÁ, Markéta. Bajka jako druh kratšího prozaického textu ve výu-ce německého jazyka na ZŠ. /Short prose texts in the teaching of germanas a foreign language at pri-mary school, grades 6-9. 1998. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/50137

Uložit do Citace PRO

Citační styl: