KESTLEROVÁ/ SOBOTKOVÁ, Jaroslava. K některým otázkám zkoumání sexuálních deviací z hlediska sociální patologie [online]. 1999 [cit. 2022-05-20]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/50226. Bakalářské práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: