NOVOTNÁ, Petra a Pavla BEDNÁŘOVÁ. Adaptabilita české ekonomiky na vstup do eurozóny. Technická Univerzita v Liberci, 2008. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/5037

Uložit do Citace PRO

Citační styl: