VOŘÍŠKOVÁ, Jitka. La comparación del concepto del modernismo de Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez [online]. 2012 [cit. 2022-05-20]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/56517. Bakalářské práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: