PETR, Milan a Lubomír SLAVÍK. Simulátor čidla průtoku pro indukční průtokoměry. Technická Univerzita v Liberci, 2010. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/5964

Uložit do Citace PRO

Citační styl: