HÖNIGOVÁ, Andrea a UNIVERZITNÍ KNIHOVNA TUL. Kurz pro certifikované trenéry paměti I. - Praha. 2014. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/6745

Uložit do Citace PRO

Citační styl: