MIKÉSKOVÁ, Marie. Hana Havelková [online]. 2014 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/6821. Seminární práce. Technická univerzita v Liberci.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: