HABR, Jiří, Petr LENFELD a Luboš BĚHÁLEK. Evaluation of Two-component Joint from Polymers for the Medical Applications. 2014. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/6905

Uložit do Citace PRO

Citační styl: