NEDOMLELOVÁ, Iva a Ekonomická FAKULTA. Methodology and method of economics or theories of regional development. 2014. ISBN 978-80-7372-953-0. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/6937

Uložit do Citace PRO

Citační styl: