POTUŽÁKOVÁ, Zuzana, Jaroslav DEMEL a Ekonomická FAKULTA. Podniky se zahraniční účastí v Libereckém kraji. Výsledky dotazníkového šetření. 2014. ISSN 2336-5604. Dostupné z: doi:10.15240/tul/001/2014-2-005

Uložit do Citace PRO

Citační styl: