ZIZIENOVÁ, Marta a UNIVERZITNÍ KNIHOVNA TUL. Česko-saská síť knihoven - Informace bez hranic, workshop v Liberci. 2014. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/7106

Uložit do Citace PRO

Citační styl: