ZIZIENOVÁ, Marta a UNIVERZITNÍ KNIHOVNA TUL. Pracovní schůzka IVIG. 2014. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/7126

Uložit do Citace PRO

Citační styl: