TUMAJEROVÁ, Věra a UNIVERZITNÍ KNIHOVNA TUL. Jaké jsou a mohou být knihovny?. 2015. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/7183

Uložit do Citace PRO

Citační styl: