FLANDERKA, David a Jiřina KRÁLOVCOVÁ. Trenažér provozu železniční stanice. Technická Univerzita v Liberci, 2006. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/7350

Uložit do Citace PRO

Citační styl: