ŠRÁMKOVÁ, Petra a František MANLIG. Využití počítačové simulace pro tvorbu výrobního plánu v LP. Technická Univerzita v Liberci, 2006. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/7523

Uložit do Citace PRO

Citační styl: