LONÍČEK, Petr a Luboš ZATLOUKAL. Konstrukce a modelování dámského tvarovacího prádla v systému PDS Tailor. Technická Univerzita v Liberci, 2005. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/7716

Uložit do Citace PRO

Citační styl: