NIKODÝMOVÁ, Petra. Racionalizace konstrukce dámského tvarovacího prádla v návaznosti na výsledky somatometrického šetření z roku 90/91 [online]. 1999 [cit. 2022-05-20]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/86146. Bakalářské práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: