DVOŘÁK, Pavel. Kvalita a konkurenceschopnost [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10005. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Alois Fiala.

Uložit do Citace PRO