HORÁKOVÁ, Terezie. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Jan Foretník.

Uložit do Citace PRO