STEHLÍK, Pavel. Stanovení vybraných strobilurinových pesticidů v ječmeni, sladu a pivu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce RNDr.Renata Mikulíková.
Uložit do Citace PRO