LOUKOTKOVÁ, Veronika. Aplikace teorie chaosu na Elliottovy vlny [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10026. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Janíček.
Uložit do Citace PRO