ROUSEK, Aleš. Odpočet trestných bodů ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu v České republice [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10027. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marek Semela.

Uložit do Citace PRO