MAZÁK, Andrej. Modelování síťové komunikace v prostředí OPNET IT Guru [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10037. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Hošek.

Uložit do Citace PRO