HLAVÁČOVÁ, Tereza. Vliv nebytových prostor v nemovitosti na celkovou cenu nemovitosti v Olomouci [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10038. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.
Uložit do Citace PRO