PRUDEK, Stanislav. Modely silové části regulace vodní turbiny [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10044. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Zdeněk Němec.
Uložit do Citace PRO