DORŇÁK, Michal. Navíjecí stroj [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10098. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Bronislav Foller.
Uložit do Citace PRO