BEDNAŘÍK, Jaroslav. Výpočet energetické dostatečnosti napájení tratí DPMB [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10103. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Antonín Matoušek.

Uložit do Citace PRO