KOMÁRKOVÁ, Klára. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz v přípravě obyvatel obcí [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10112. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jaromír Novák.
Uložit do Citace PRO