JUDINYOVÁ, Katarína. Řízení elektromechanické soustavy s lineárním motorem [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1012. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Pavel Václavek.
Uložit do Citace PRO