NAGYOVÁ, Lenka. Detektor QRS komplexů využívající vlnkovou transformaci [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10128. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lukáš Smital.
Uložit do Citace PRO