LAMBOR, Jiří. Řídící modul pro obvody ADF4360 a vybrané DDS [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10136. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Urbanec.

Uložit do Citace PRO