MALINA, Vítězslav. Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10138. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Hruboš.
Uložit do Citace PRO