ATANASČEV, Petr. Vliv výpadku linky a použití alternativních tras na zajištění kvality služeb [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10142. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Hošek.
Uložit do Citace PRO