SLOVÁČEK, Martin. Řízení algoritmů číslicového zpracování signálů v reálném čase pomocí HTML prohlížeče [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10161. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Schimmel.
Uložit do Citace PRO