GILAR, Petr. Návrh organizační struktury realitní společnosti [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1017. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Andrea Pavlíková.
Uložit do Citace PRO