ZÁBRŠOVÁ HORÁKOVÁ, Veronika. Transparence [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10171. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 2. Vedoucí práce Jiří Hynek Kocman.
Uložit do Citace PRO