FIGURNY, Radek. Lokalizace pomocí aplikace určené pro platformu Java ME využívající GPS [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10184. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Růčka.
Uložit do Citace PRO