HERALT, Jiří. Návrh a realizace aplikace pro správu RDS zpráv [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10189. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Martin Koutný.
Uložit do Citace PRO